Drage koleginice i kolege,

sa dostupnim informacijama želimo vam pružiti šansu da pronađete najbolju moguću pomoć za svoje članove porodice kojima je ista potrebna!
Ne samo u slučaju djece sa posebnim potrebama ili djece sa poteškoćama u razvoju, nego i u slučaju starijih članova porodice koji nisu u stanju da se sami brinu o sebi, a koji, dok je god moguće, žele da ostanu
u svom toplom domu. U tom slučaju, porodica se suočava s velikim izazovima, posebno ako ste i Vi, kao član porodice, zaposlena osoba, te stoga imate puno više odgovornosti i obaveza.
Usluge njege i podrške osobama kojima je ista potrebna, kao i starijim osobama, u pojedinim saveznim državama uglavnom su različiti i raznoliki.

Familienguide
Info Pflege